RÅDGIVNING V/ UDLANDSREJSER

Vi rådgiver gerne ved rejse til tropiske og subtropiske områder, både med praktiske rejseråd og vaccination.

Vær opmærksom på, at rejsemedicinsk rådgivning og vaccination ligger uden for sygesikringens dækningsområde.

Priser
Vedr. priser for de enkelte vacciner se under:
Undersøgelser og behandlinger

Priserne er identiske med priserne hos Udlandsvaccinationen / Statens Seruminstitut

Nyttige Links:

Tryk Her for at få råd om rejser til troperne